خبر ويژه
1389/5/4 دوشنبه مدارك ثبت نام در طرح ساماندهي اتباع افغاني غيرقانوني اتباع افغاني فاقد مدرك با در دست داشتن مدارك مورد نياز به شعبات معرفي شده از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي هر استان مراجعه كنند. اتباع افغاني فاقد مجوز اقامت  قبل از ورود به شعبه سرشماري ملزم به تهيه مدارك ذيل مي باشند:
1- ضرورت ارائه اصل مدرك فاقد اعتبار (دارندگان مدارك فاقد اعتبار)
2-اتباع افغاني فاقد مدرك( ضرورتي به ارائه مدرك نمي باشد)
3-يك قطعه عكس بدون كلاه تمام رخ سه در چهار سياه و سفيد يا رنگي از سرپرست خانوار ,همسر و كليه افراد تحت تكفل بالاي 23 سال ساكن در ايران(عكس آندسته از اعضا خانوار كه در ايران ساكن نيستند مورد نياز نيست)
4- ارائه فيش واريزي مبلغ 20.000 ريال به حساب شماره 0106936545004 بانك ملي ايران
 
توجه:
در صورتي كه با خانوار در ايران اسكان داريد , حضور كليه افراد خانوار در زمان ثبت نام در شعبه الزامي است.
به سوالات با دقت پاسخ دهيد زيرا تعيين وضعيت شركت كننده بستگي به پاسخهاي ارائه شده خواهد داشت.
بيشتر
نسخه قابل چاپ
منو
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
MG2 (mg2)


Powered By Sigma ITID.