اطلاعیه ها
شنبه 5 فروردين 1396 اطلاعیه
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قرارداد بیمه سلامت پناهندگان از تاریخ 7/12/1395 لغایت 6/12/1396 به مدت یک سال تمدید شده است لذا از اقشار آسیب پذیر پناهنده که در سال گذشته دفترچه بیمه دریافت نموده اند درخواست می گردد جهت تمدید دفترچه خویش به یکی از دفاتر پیش خوان دولت مراجعه فرمایند ،ضمنا خدمات بیماران خاص نیز همانند سال گذشته ادامه دارد.
منو