اخبار
1395/12/22 يكشنبه اسامی نفرات اول حفظ کل قرآن کریم جشنواره افغانستان شناسی استان ها اعلام گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اسامی نفرات اول بخش حفظ کل قرآن مجید جشنواره افغانستان شناسی سال 95 استان های سراسر کشور به شرح ذیل اعلام گردید.داوری این بخش از مسابقات به عهده آقایان سید ماشاءاله موسوی، حسن مختاری، علیرضا طراز، محمد سعید فیاض و علی اکبر کاظمی از داوران بین المللی حفظ قرآن کریم در بخش های صحت حفظ، لحن، وقف، ابتدا و تجدید بوده است.
ردیف
استان
نام و نام خانوادگی
مجموع امتیازات
1
گلستان
بنیامین رسولی
178/36
2
اصفهان
نجم الدین عادلی
174/35
3
تهران
علیرضا مرادی
173/75
4
مشهد
سیدرضا حسینی
165
5
قم
سید محمد جاوید مدقق
164/7
6
قزوین
عبد الله قربانی
162/2
7
یزد
حسین حسینی
158/6
8
کرمان
عبدالعزیز تاجیک
121/65
نسخه قابل چاپ
منو